Babür Şah

Tarih her zaman kahramanları baş sayfaya kaydeder .Bunlardan birisi de Babür Şah’tır. Yavuz Sultan Selim’in çağdaşıdır. Doğuda Türk-Hint Hükümdarlığını kurmuştur. Hindistan’daki en büyük İslâm devleti olan Gürgâniyye Devleti’nin kurucusu, edîb, âlim ve tasavvuf ehli, Hanefî mezhebi fıkıh âlimi. İsmi, Zahîrüddîn Muhammed Bâbür’dür. 6 Muharrem 888 (m. 14 Şubat 1483) târihinde Özbekistan’ın Fergâna şehrinde doğdu. 5…Continue reading Babür Şah

Adam Gibi Adam Salih Mirzabeyoğlu

Anadolu çok kahramanlar yetiştirdi. Kalbi gönlü yüreği imanla ve vatan sevgisiyle dolu gözünü budaktan sakınmayan ve bu uğurda bir an bile tereddüt etmeyen. İşte yiğitlerin en ön sıralarında yerini almış biri de sayın abim kıymetli büyüğüm Salih Mirzabeyoğludur. Mücadeleyle geçmiş bir ömür , şahsı için değil yüce davası için yaşamış , çileler çekmiş ve hayatının…Continue reading Adam Gibi Adam Salih Mirzabeyoğlu